عضویت    ورود
ورود به سایت


بازدید نماینده مرکز آمار و معاون فنی و آموزشی سرشماری از ستاد سرشماری گمیشان

بازدید نماینده مرکز آمار و معاون فنی و آموزشی سرشماری از ستاد سرشماری گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ زراعتی ناظر و نماینده مرکز آمار ایران به همراه نورمحمدی معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری استان گلستان ضمن بازدیداز ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان با فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کردند.

کد خبر: 1750


دیدار رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان

دیدار رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ به مناسبت هفته تربیت بدنی رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان دیدار کردند.

کد خبر: 1749

فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن گمیشان خبر داد؛

17مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند

17مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند

"امانگلدی ضمیر" فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن گمیشان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گفت: 17 مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند.

 

کد خبر: 1748

با حضور فرماندار گمیشان ؛

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر برگزار شد

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر بخش گلدشت شهرستان گمیشان با حضور فرماندار، بخشدار گلدشت، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، علما و روحانیون و عموم مردم روستا برگزار شد.

کد خبر: 1747


دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان گمیشان برگزار شد

دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان گمیشان برگزار شد

دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان به ریاست "امانگلدی ضمیر" فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 1746

همزمان با سراسر کشور؛

طی مراسمی سرشماری به روش حضوری توسط ماموران آمارگیر در گمیشان آغاز شد

طی مراسمی سرشماری به روش حضوری توسط ماموران آمارگیر در  گمیشان آغاز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم افتتاحیه مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به صورت حضوری در شهرستان گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 1744

فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری شهرستان گمیشان خبرداد:

13 روستای شهرستان به صورت 100 درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

13 روستای شهرستان به صورت 100 درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

"امانگلدی ضمیر" فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال 1395گمیشان اظهار داشت: 13 روستای شهرستان به صورت 100درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند.

کد خبر: 1743


ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 1742


بازدید نماینده مرکز آمار و معاون فنی و آموزشی سرشماری از ستاد سرشماری گمیشان

بازدید نماینده مرکز آمار و معاون فنی و آموزشی سرشماری از ستاد سرشماری گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ زراعتی ناظر و نماینده مرکز آمار ایران به همراه نورمحمدی معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری استان گلستان ضمن بازدیداز ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان با فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کردند.

کد خبر: 1750


دیدار رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان

دیدار رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ به مناسبت هفته تربیت بدنی رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان دیدار کردند.

کد خبر: 1749

فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن گمیشان خبر داد؛

17مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند

17مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند

"امانگلدی ضمیر" فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن گمیشان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گفت: 17 مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند.

 

کد خبر: 1748

با حضور فرماندار گمیشان ؛

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر برگزار شد

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر بخش گلدشت شهرستان گمیشان با حضور فرماندار، بخشدار گلدشت، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، علما و روحانیون و عموم مردم روستا برگزار شد.

کد خبر: 1747


دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان گمیشان برگزار شد

دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان گمیشان برگزار شد

دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان به ریاست "امانگلدی ضمیر" فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 1746

همزمان با سراسر کشور؛

طی مراسمی سرشماری به روش حضوری توسط ماموران آمارگیر در گمیشان آغاز شد

طی مراسمی سرشماری به روش حضوری توسط ماموران آمارگیر در  گمیشان آغاز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم افتتاحیه مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به صورت حضوری در شهرستان گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 1744

فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری شهرستان گمیشان خبرداد:

13 روستای شهرستان به صورت 100 درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

13 روستای شهرستان به صورت 100 درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

"امانگلدی ضمیر" فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال 1395گمیشان اظهار داشت: 13 روستای شهرستان به صورت 100درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند.

کد خبر: 1743


ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 1742


بازدید نماینده مرکز آمار و معاون فنی و آموزشی سرشماری از ستاد سرشماری گمیشان

بازدید نماینده مرکز آمار و معاون فنی و آموزشی سرشماری از ستاد سرشماری گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ زراعتی ناظر و نماینده مرکز آمار ایران به همراه نورمحمدی معاون فنی و آموزشی ستاد سرشماری استان گلستان ضمن بازدیداز ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان با فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کردند.

کد خبر: 1750


دیدار رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان

دیدار رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ به مناسبت هفته تربیت بدنی رئیس، کارکنان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان با فرماندار گمیشان دیدار کردند.

کد خبر: 1749

فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن گمیشان خبر داد؛

17مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند

17مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند

"امانگلدی ضمیر" فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن گمیشان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گفت: 17 مامور در سرشماری حضوری نفوس و مسکن در شهرستان گمیشان مشارکت دارند.

 

کد خبر: 1748

با حضور فرماندار گمیشان ؛

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر برگزار شد

مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم کلنگ زنی اجرای طرح هادی روستای قلعه توماجلر بخش گلدشت شهرستان گمیشان با حضور فرماندار، بخشدار گلدشت، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، علما و روحانیون و عموم مردم روستا برگزار شد.

کد خبر: 1747


دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان گمیشان برگزار شد

دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان گمیشان برگزار شد

دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان به ریاست "امانگلدی ضمیر" فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 1746

همزمان با سراسر کشور؛

طی مراسمی سرشماری به روش حضوری توسط ماموران آمارگیر در گمیشان آغاز شد

طی مراسمی سرشماری به روش حضوری توسط ماموران آمارگیر در  گمیشان آغاز شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم افتتاحیه مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 به صورت حضوری در شهرستان گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 1744

فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری شهرستان گمیشان خبرداد:

13 روستای شهرستان به صورت 100 درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

13 روستای شهرستان به صورت 100 درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

"امانگلدی ضمیر" فرماندار و مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال 1395گمیشان اظهار داشت: 13 روستای شهرستان به صورت 100درصد در سرشماری اینترنتی شرکت کردند.

کد خبر: 1743


ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 1742

حدیث روز

امام باقر (ع) می فرماید : به مردم بگوييد بهتر از آن چيزى كه می خواهيد به شما بگويند.

آرشیو

<    «  آبان 1395  »    >
شیدسچپج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

عالی
خوب
متوسط
بد

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 910
بازدید دیروز: 142
بازدید ماه:737
بازدید سال:151205
بازدید کل:655122

ارتباط با فرماندار

برنامه های هفتگی فرماندار