عضویت    ورود
ورود به سایت

فرماندار گمیشان در جلسه شورای زکات شهرستان؛

زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود

زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود

فرماندار گمیشان در جلسه شورای زکات شهرستان اظهار داشت: زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود.

کد خبر: 2098

صبح امروز انجام شد؛

بازدید فرماندار گمیشان از محل های پیشنهادی استقرار کمپ نوروزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از محل های پیشنهادی استقرار کمپ نوروزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ صبح امروز فرماندار گمیشان به همراه اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان از محل پیشنهادی استقرار کمپ نوروزی شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 2097


جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گمیشان برگزار شد

جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گمیشان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان با محوریت برنامه ریزی و آمادگی برای سفرهای نوروزی به ریاست فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 2096

فرماندار گمیشان در دیدار با سرمایه گذار مجتمع صنعتی پرورش شترمرغ شهرستان؛

از سرمایه گذاران در جهت توسعه و رونق شهرستان حمایت خواهیم کرد

از سرمایه گذاران در جهت توسعه و رونق شهرستان حمایت خواهیم کرد

فرماندار گمیشان صبح امروز در دیدار با سرمایه گذار مجتمع صنعتی پرورش شتر مرغ شهرستان اظهار داشت: هدف ما توسعه شهرستان است و در این راستا از سرمایه گذاران حمایت ویژه ای خواهیم کرد.

کد خبر: 2095

در راستای بازدید از روستاها و دیدار با مردم انجام شد؛

حضور کاروان امید و اقدام شهرستان در روستاهای کملر و بند بصیرآباد

حضور کاروان امید و اقدام شهرستان در روستاهای کملر و بند بصیرآباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ صبح امروز مسئولین شهرستان به ریاست فرماندار گمیشان در قالب کاروان امید و اقدام از روستاهای کملر و بند بصیرآباد شهرستان بازدید کردند.

کد خبر: 2094

طبق روال سه شنبه هر هفته برگزار شد؛

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ طبق روال سه شنبه هر هفته برنامه ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 2093


بازدید فرماندار گمیشان از آزمایشگاه مرکزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از آزمایشگاه مرکزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان صبح امروز از آزمایشگاه مرکزی شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 2092

فرماندار گمیشان در بازدید نمایندگان ستاد انتخابات استان؛

از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد

از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید نمایندگان ستاد انتخابات استان از ستاد انتخابات شهرستان و در نشستی اظهار داشت: از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد.

کد خبر: 2091

فرماندار گمیشان در جلسه شورای زکات شهرستان؛

زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود

زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود

فرماندار گمیشان در جلسه شورای زکات شهرستان اظهار داشت: زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود.

کد خبر: 2098


جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گمیشان برگزار شد

جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گمیشان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان با محوریت برنامه ریزی و آمادگی برای سفرهای نوروزی به ریاست فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 2096

فرماندار گمیشان در دیدار با سرمایه گذار مجتمع صنعتی پرورش شترمرغ شهرستان؛

از سرمایه گذاران در جهت توسعه و رونق شهرستان حمایت خواهیم کرد

از سرمایه گذاران در جهت توسعه و رونق شهرستان حمایت خواهیم کرد

فرماندار گمیشان صبح امروز در دیدار با سرمایه گذار مجتمع صنعتی پرورش شتر مرغ شهرستان اظهار داشت: هدف ما توسعه شهرستان است و در این راستا از سرمایه گذاران حمایت ویژه ای خواهیم کرد.

کد خبر: 2095

در راستای بازدید از روستاها و دیدار با مردم انجام شد؛

حضور کاروان امید و اقدام شهرستان در روستاهای کملر و بند بصیرآباد

حضور کاروان امید و اقدام شهرستان در روستاهای کملر و بند بصیرآباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ صبح امروز مسئولین شهرستان به ریاست فرماندار گمیشان در قالب کاروان امید و اقدام از روستاهای کملر و بند بصیرآباد شهرستان بازدید کردند.

کد خبر: 2094

طبق روال سه شنبه هر هفته برگزار شد؛

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ طبق روال سه شنبه هر هفته برنامه ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 2093

فرماندار گمیشان در بازدید نمایندگان ستاد انتخابات استان؛

از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد

از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید نمایندگان ستاد انتخابات استان از ستاد انتخابات شهرستان و در نشستی اظهار داشت: از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد.

کد خبر: 2091

فرماندار گمیشان در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان تاکید کرد؛

پیگیری، همدلی، انسجام و حضور فعال مسئولین جهت توسعه و پیشرفت شهرستان گمیشان

پیگیری، همدلی، انسجام و حضور فعال مسئولین جهت توسعه و پیشرفت شهرستان گمیشان

فرماندار گمیشان در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان تاکید کرد: پیگیری، همدلی، انسجام و حضور فعال مسئولین زمینه ساز توسعه و پیشرفت شهرستان خواهد شد.

کد خبر: 2089

صبح امروز انجام شد؛

اعزام کاروان طرح مهر درخشان رضوی شهرستان با حضور فرماندار گمیشان

اعزام کاروان طرح مهر درخشان رضوی شهرستان با حضور فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ صبح امروز با حضور فرماندار کاروان طرح مهر درخشان رضوی شهرستان گمیشان به مشهد مقدس اعزام شدند.

کد خبر: 2088

فرماندار گمیشان در جلسه شورای زکات شهرستان؛

زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود

زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود

فرماندار گمیشان در جلسه شورای زکات شهرستان اظهار داشت: زکات باعث رزق و روزی و نزول برکات خداوند می شود.

کد خبر: 2098

صبح امروز انجام شد؛

بازدید فرماندار گمیشان از محل های پیشنهادی استقرار کمپ نوروزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از محل های پیشنهادی استقرار کمپ نوروزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ صبح امروز فرماندار گمیشان به همراه اعضای ستاد خدمات سفر شهرستان از محل پیشنهادی استقرار کمپ نوروزی شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 2097


جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گمیشان برگزار شد

جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گمیشان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان با محوریت برنامه ریزی و آمادگی برای سفرهای نوروزی به ریاست فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 2096

فرماندار گمیشان در دیدار با سرمایه گذار مجتمع صنعتی پرورش شترمرغ شهرستان؛

از سرمایه گذاران در جهت توسعه و رونق شهرستان حمایت خواهیم کرد

از سرمایه گذاران در جهت توسعه و رونق شهرستان حمایت خواهیم کرد

فرماندار گمیشان صبح امروز در دیدار با سرمایه گذار مجتمع صنعتی پرورش شتر مرغ شهرستان اظهار داشت: هدف ما توسعه شهرستان است و در این راستا از سرمایه گذاران حمایت ویژه ای خواهیم کرد.

کد خبر: 2095

در راستای بازدید از روستاها و دیدار با مردم انجام شد؛

حضور کاروان امید و اقدام شهرستان در روستاهای کملر و بند بصیرآباد

حضور کاروان امید و اقدام شهرستان در روستاهای کملر و بند بصیرآباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ صبح امروز مسئولین شهرستان به ریاست فرماندار گمیشان در قالب کاروان امید و اقدام از روستاهای کملر و بند بصیرآباد شهرستان بازدید کردند.

کد خبر: 2094

طبق روال سه شنبه هر هفته برگزار شد؛

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان

ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ طبق روال سه شنبه هر هفته برنامه ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 2093


بازدید فرماندار گمیشان از آزمایشگاه مرکزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از آزمایشگاه مرکزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان صبح امروز از آزمایشگاه مرکزی شهرستان بازدید کرد.

کد خبر: 2092

فرماندار گمیشان در بازدید نمایندگان ستاد انتخابات استان؛

از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد

از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید نمایندگان ستاد انتخابات استان از ستاد انتخابات شهرستان و در نشستی اظهار داشت: از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات سالم و قانون مند استفاده خواهیم کرد.

کد خبر: 2091

حدیث روز

امام حسین (ع) می فرماید : به درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم.

آرشیو

<    «  اسفند 1395  »    >
شیدسچپج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

عالی
خوب
متوسط
بد

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 514
بازدید دیروز: 927
بازدید ماه:282
بازدید سال:279957
بازدید کل:783874

ارتباط با فرماندار

برنامه های هفتگی فرماندار