عضویت    ورود
ورود به سایت

فرماندار و رییس ستاد انتخابات گمیشان در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان:

نام نویسی 41 نفر داوطلب شوراهای شهر تا پایان ششمین روز ثبت نام

نام نویسی 41 نفر داوطلب شوراهای شهر تا پایان ششمین روز  ثبت نام

فرماندار گمیشان در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان اظهار داشت: تا پایان روز ششم 41 نفر داوطلب شورای شهرهای گمیش تپه و سیمین شهر نام نویسی کردند.

کد خبر: 2214

اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور؛

فرمانداریها و بخشداریها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام می کنند

فرمانداریها و بخشداریها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام می کنند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 5 خود اعلام کرد: فرمانداریها و بخشداریها، با هماهنگی رؤسای ستاد انتخابات استان ها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام بعمل می آورند.

کد خبر: 2213

در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شوراها؛

فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ فرماندار گمیشان در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شوراها از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد.

کد خبر: 2212

در بازدید فرماندار گمیشان صورت گرفت؛

بررسی روند خدمات رسانی به مردم و مسافران در تعطیلات نوروزی توسط شهرداری گمیش تپه

بررسی روند خدمات رسانی به مردم و مسافران در تعطیلات نوروزی توسط شهرداری گمیش تپه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان طی بازدیدی از شهرداری گمیش تپه روند خدمات رسانی به مردم و مسافران را در تعطیلات نوروزی بررسی کرد.

کد خبر: 2211


بازدید فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش گلدشت

بازدید فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش گلدشت

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ "امیرشیر توماج" فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گمیشان ضمن بازدید از ستاد انتخابات بخش گلدشت روند ثبت نام از داوطلبان شورای روستاها را در آخرین روز بررسی کرد.

کد خبر: 2210

فرماندار و رییس ستاد انتخابات گمیشان خبر داد:

نام نویسی 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان گمیشان

نام نویسی 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان گمیشان

فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گمیشان اظهار داشت: 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان گمیشان با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و گلدشت نام نویسی کردند.

کد خبر: 2209

فرماندار گمیشان در بازدید از پرورش قارچ در روستای خواجه نفس :

طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد

طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید از پرورش قارچ در روستای خواجه نفس اظهار داشت: برنامه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد.

کد خبر: 2208

با حضور فرماندار گمیشان:

بازارچه نوروزی و مرزی خواجه نفس شهرستان گمیشان افتتاح شد

بازارچه نوروزی و مرزی خواجه نفس شهرستان گمیشان افتتاح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ بازارچه موقت نوروزی و مرزی خواجه نفس با حضور فرماندار گمیشان افتتاح و به بهره برداری رسید.

کد خبر: 2207


بازدید رئیس هیات بازرسی بر انتخابات شهرستان گمیشان از ستاد انتخابات گلدشت

بازدید رئیس هیات بازرسی بر انتخابات شهرستان گمیشان از ستاد انتخابات گلدشت

یوسف بسنجیده بعد از ظهر امروز یکشنبه  ششم فروردین ماه در آخرین روز از ثبت نام از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور در ستاد انتخابات بخش گلدشت از نزدیک در جریان نام نویسی از داوطلبین این دوره از انتخابات قرار گرفت.

کد خبر: 2215

اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور؛

فرمانداریها و بخشداریها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام می کنند

فرمانداریها و بخشداریها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام می کنند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 5 خود اعلام کرد: فرمانداریها و بخشداریها، با هماهنگی رؤسای ستاد انتخابات استان ها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام بعمل می آورند.

کد خبر: 2213

در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شوراها؛

فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ فرماندار گمیشان در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شوراها از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد.

کد خبر: 2212


بازدید فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش گلدشت

بازدید فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش گلدشت

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ "امیرشیر توماج" فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گمیشان ضمن بازدید از ستاد انتخابات بخش گلدشت روند ثبت نام از داوطلبان شورای روستاها را در آخرین روز بررسی کرد.

کد خبر: 2210

فرماندار و رییس ستاد انتخابات گمیشان خبر داد:

نام نویسی 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان گمیشان

نام نویسی 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان گمیشان

فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گمیشان اظهار داشت: 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان گمیشان با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و گلدشت نام نویسی کردند.

کد خبر: 2209

فرماندار گمیشان در بازدید از پرورش قارچ در روستای خواجه نفس :

طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد

طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید از پرورش قارچ در روستای خواجه نفس اظهار داشت: برنامه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد.

کد خبر: 2208

با حضور فرماندار گمیشان:

بازارچه نوروزی و مرزی خواجه نفس شهرستان گمیشان افتتاح شد

بازارچه نوروزی و مرزی خواجه نفس شهرستان گمیشان افتتاح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ بازارچه موقت نوروزی و مرزی خواجه نفس با حضور فرماندار گمیشان افتتاح و به بهره برداری رسید.

کد خبر: 2207


بازدید معاون فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی

بازدید معاون فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ "مهدی کمال غریبی" معاون فرماندار گمیشان ضمن بازدید از ستاد انتخابات بخش مرکزی شهرستان روند ثبت نام از شوراها را بررسی کرد.

کد خبر: 2206

فرماندار و رییس ستاد انتخابات گمیشان در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان:

نام نویسی 41 نفر داوطلب شوراهای شهر تا پایان ششمین روز ثبت نام

نام نویسی 41 نفر داوطلب شوراهای شهر تا پایان ششمین روز  ثبت نام

فرماندار گمیشان در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان اظهار داشت: تا پایان روز ششم 41 نفر داوطلب شورای شهرهای گمیش تپه و سیمین شهر نام نویسی کردند.

کد خبر: 2214

اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور؛

فرمانداریها و بخشداریها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام می کنند

فرمانداریها و بخشداریها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام می کنند

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 5 خود اعلام کرد: فرمانداریها و بخشداریها، با هماهنگی رؤسای ستاد انتخابات استان ها تا ساعت 24 امروز از داوطلبان ثبت نام بعمل می آورند.

کد خبر: 2213

در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شوراها؛

فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ فرماندار گمیشان در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شوراها از ستاد انتخابات بخش مرکزی بازدید کرد.

کد خبر: 2212

در بازدید فرماندار گمیشان صورت گرفت؛

بررسی روند خدمات رسانی به مردم و مسافران در تعطیلات نوروزی توسط شهرداری گمیش تپه

بررسی روند خدمات رسانی به مردم و مسافران در تعطیلات نوروزی توسط شهرداری گمیش تپه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان طی بازدیدی از شهرداری گمیش تپه روند خدمات رسانی به مردم و مسافران را در تعطیلات نوروزی بررسی کرد.

کد خبر: 2211


بازدید فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش گلدشت

بازدید فرماندار گمیشان از ستاد انتخابات بخش گلدشت

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان گمیشان؛ "امیرشیر توماج" فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گمیشان ضمن بازدید از ستاد انتخابات بخش گلدشت روند ثبت نام از داوطلبان شورای روستاها را در آخرین روز بررسی کرد.

کد خبر: 2210

فرماندار و رییس ستاد انتخابات گمیشان خبر داد:

نام نویسی 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان گمیشان

نام نویسی 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراها در شهرستان گمیشان

فرماندار و رییس ستاد انتخابات شهرستان گمیشان اظهار داشت: 60 نفر در ششمین روز ثبت نام شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان گمیشان با حضور در فرمانداری و بخشداری های مرکزی و گلدشت نام نویسی کردند.

کد خبر: 2209

فرماندار گمیشان در بازدید از پرورش قارچ در روستای خواجه نفس :

طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد

طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید از پرورش قارچ در روستای خواجه نفس اظهار داشت: برنامه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی را با هدف تولید و اشتغال در شهرستان عملیاتی خواهیم کرد.

کد خبر: 2208

با حضور فرماندار گمیشان:

بازارچه نوروزی و مرزی خواجه نفس شهرستان گمیشان افتتاح شد

بازارچه نوروزی و مرزی خواجه نفس شهرستان گمیشان افتتاح شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ بازارچه موقت نوروزی و مرزی خواجه نفس با حضور فرماندار گمیشان افتتاح و به بهره برداری رسید.

کد خبر: 2207

حدیث روز

پیامبر اکرم (ص) می فرماید : بهترين كارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نيكي به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا

آرشیو

<    «  فروردین 1396  »    >
شیدسچپج
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

عالی
خوب
متوسط
بد

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 1225
بازدید دیروز: 1289
بازدید ماه:5558
بازدید سال:5558
بازدید کل:817553

ارتباط با فرماندار

برنامه های هفتگی فرماندار