عضویت    ورود
ورود به سایت

فرماندار گمیشان؛

مساجد پایگاه مستحکم ارزش های انقلاب اسلامی ایران هستند

مساجد پایگاه مستحکم ارزش های انقلاب اسلامی ایران هستند

فرماندار گمیشان در حاشیه همایش ائمه جمعه و جماعات، هیئت امناء مساجد و فرماندهان بسیج شهرستان اظهار داشت: مساجد پایگاه مستحکم ارزش های انقلاب اسلامی ایران هستند.

کد خبر: 2630


بازدید فرماندار گمیشان از اجرای آسفالت معابر سطح شهر گمیش تپه

بازدید فرماندار گمیشان از اجرای آسفالت معابر سطح شهر گمیش تپه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان از اجرای آسفالت معابر سطح شهر گمیش تپه بازدید کرد.

کد خبر: 2629

فرماندار گمیشان؛

برای احیاء خلیج گرگان از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد

برای احیاء خلیج گرگان از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید از خلیج گرگان گفت: برای احیاء خلیج گرگان از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.

کد خبر: 2628

به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری؛

جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان برگزار شد

جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری برگزار شد.

کد خبر: 2627


دیدار مدیر کل اداری و مالی استانداری با فرماندار گمیشان

دیدار مدیر کل اداری و مالی استانداری با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "ابراهیم حقدادی" مدیر کل اداری و مالی استانداری با حضور در فرمانداری با "امیرشیر توماج" فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 2626

فرماندار و رییس شورای ترافیک گمیشان؛

مهم ترین برنامه جلسات شورای ترافیک بهبود عبور و مرور است

مهم ترین برنامه جلسات شورای ترافیک بهبود عبور و مرور است

فرماندار گمیشان در جلسه شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: مهم ترین هدف و برنامه جلسات شورای ترافیک بهیود عبور و مرور در سطح منطقه است.

کد خبر: 2625


حضور فرماندار گمیشان در مراسم تجلیل از مجریان پیشکسوت میادین سوارکاری

حضور فرماندار گمیشان در مراسم تجلیل از مجریان پیشکسوت میادین سوارکاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیرشیر توماج" فرماندار گمیشان در مراسم تجلیل از مجریان پیشکسوت میادین سوارکاری حضور یافت.

کد خبر: 2624


دیدار سرمایه گذار حوزه خوراک آبزی پروری با فرماندار گمیشان

دیدار سرمایه گذار حوزه خوراک آبزی پروری با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ سرمایه گذار حوزه خوراک آبزی پروری با حضور در فرمانداری با فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 2623

به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری؛

جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان برگزار شد

جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری برگزار شد.

کد خبر: 2627


دیدار مدیر کل اداری و مالی استانداری با فرماندار گمیشان

دیدار مدیر کل اداری و مالی استانداری با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "ابراهیم حقدادی" مدیر کل اداری و مالی استانداری با حضور در فرمانداری با "امیرشیر توماج" فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 2626

فرماندار و رییس شورای ترافیک گمیشان؛

مهم ترین برنامه جلسات شورای ترافیک بهبود عبور و مرور است

مهم ترین برنامه جلسات شورای ترافیک بهبود عبور و مرور است

فرماندار گمیشان در جلسه شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: مهم ترین هدف و برنامه جلسات شورای ترافیک بهیود عبور و مرور در سطح منطقه است.

کد خبر: 2625

فرماندار گمیشان در جلسه هماهنگی هفته دولت؛

خدمتگزاری، اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم سه کلید واژه دولت تدبیر و امید است

خدمتگزاری، اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم سه کلید واژه دولت تدبیر و امید است

فرماندار گمیشان در اولین جلسه هماهنگی هفته دولت شهرستان اظهار داشت: خدمتگزاری، اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم سه کلید واژه مهم دولت تدبیر و امید در سطح کشور است.

کد خبر: 2621

فرماندار گمیشان؛

آزادگان سرافراز همچون روحی بر همه ارکان این کشور جاری شده اند

آزادگان سرافراز همچون روحی بر همه ارکان این کشور جاری شده اند

فرماندار گمیشان با تبریک 26 مرداد سالروز آزادگان به کشور اظهار داشت: آزادگان سرافراز همچون روحی بر همه ارکان این کشور جاری شده اند.

 

 

کد خبر: 2618

به ریاست فرماندار گمیشان برگزار شد؛

جلسه داخلی کارکنان بخشداری گلدشت

جلسه داخلی کارکنان بخشداری گلدشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه داخلی کارکنان بخشداری گلدشت به ریاست فرماندار گمیشان برگزار شد.

کد خبر: 2616

فرماندار گمیشان؛

کارکنان، عامل رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده هستند

کارکنان، عامل رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده هستند

فرماندار گمیشان با تاکید بر نقش مهم کارکنان در سازمان ها اظهار داشت: کارکنان، عامل رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده هستند.

کد خبر: 2615

فرماندار گمیشان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان؛

مصوبات کارگروه باید مدل اجرایی کامل برای افزایش سلامت باشد

مصوبات کارگروه باید مدل اجرایی کامل برای افزایش سلامت باشد

فرماندار گمیشان در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان اظهار داشت: مصوبات جلسات باید مدل اجرایی کامل برای افزایش سلامت باشد.

کد خبر: 2610

فرماندار گمیشان؛

مساجد پایگاه مستحکم ارزش های انقلاب اسلامی ایران هستند

مساجد پایگاه مستحکم ارزش های انقلاب اسلامی ایران هستند

فرماندار گمیشان در حاشیه همایش ائمه جمعه و جماعات، هیئت امناء مساجد و فرماندهان بسیج شهرستان اظهار داشت: مساجد پایگاه مستحکم ارزش های انقلاب اسلامی ایران هستند.

کد خبر: 2630


بازدید فرماندار گمیشان از اجرای آسفالت معابر سطح شهر گمیش تپه

بازدید فرماندار گمیشان از اجرای آسفالت معابر سطح شهر گمیش تپه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان از اجرای آسفالت معابر سطح شهر گمیش تپه بازدید کرد.

کد خبر: 2629

فرماندار گمیشان؛

برای احیاء خلیج گرگان از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد

برای احیاء خلیج گرگان از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد

فرماندار گمیشان در بازدید از خلیج گرگان گفت: برای احیاء خلیج گرگان از همه ظرفیت ها استفاده خواهیم کرد.

کد خبر: 2628

به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری؛

جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان برگزار شد

جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ جلسه داخلی کارکنان فرمانداری شهرستان گمیشان به ریاست فرماندار و با حضور مدیر کل اداری و مالی استانداری برگزار شد.

کد خبر: 2627


دیدار مدیر کل اداری و مالی استانداری با فرماندار گمیشان

دیدار مدیر کل اداری و مالی استانداری با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "ابراهیم حقدادی" مدیر کل اداری و مالی استانداری با حضور در فرمانداری با "امیرشیر توماج" فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 2626

فرماندار و رییس شورای ترافیک گمیشان؛

مهم ترین برنامه جلسات شورای ترافیک بهبود عبور و مرور است

مهم ترین برنامه جلسات شورای ترافیک بهبود عبور و مرور است

فرماندار گمیشان در جلسه شورای ترافیک شهرستان اظهار داشت: مهم ترین هدف و برنامه جلسات شورای ترافیک بهیود عبور و مرور در سطح منطقه است.

کد خبر: 2625


حضور فرماندار گمیشان در مراسم تجلیل از مجریان پیشکسوت میادین سوارکاری

حضور فرماندار گمیشان در مراسم تجلیل از مجریان پیشکسوت میادین سوارکاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ "امیرشیر توماج" فرماندار گمیشان در مراسم تجلیل از مجریان پیشکسوت میادین سوارکاری حضور یافت.

کد خبر: 2624


دیدار سرمایه گذار حوزه خوراک آبزی پروری با فرماندار گمیشان

دیدار سرمایه گذار حوزه خوراک آبزی پروری با فرماندار گمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ سرمایه گذار حوزه خوراک آبزی پروری با حضور در فرمانداری با فرماندار گمیشان دیدار و گفتگو کرد.

کد خبر: 2623

حدیث روز

امام رضا (ع) می فرماید : پنهان كننده كار نيك (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است و آشكاركننده كار بد سـرافكنـده است و پنهان كننـده كـار بـد آمـرزيـده است.

آرشیو

<    «  مرداد 1396  »    >
شیدسچپج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 269
بازدید دیروز: 895
بازدید ماه:23058
بازدید سال:130754
بازدید کل:942749

ارتباط با فرماندار

برنامه های هفتگی فرماندار