فرمانداری گمیشان
پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان > نسخه قابل چاپ > جلسه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها برگزارشد
صفحه نخست > اخبار فرمانداری > جلسه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها برگزارشد

جلسه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها برگزارشد


1393 فروردین J. نويسنده: admin

جلسه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها برگزارشد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري گميشان اولين جلسه هماهنگي ادارات و نهاد ها جهت اجراي هدفمندي يارانه ها مرحله دوم در روز دوشنبه مورخه ۱۸/۱/۹۳در دفتر فرماندار تشكيل شد.

جرجاني معاون فرماندار ضمن عرض خير مقدم و تبريك سال نو وتسليت ايام فاطمي به ضرورت و اهميت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها اشاره و هماهنگي ادارات در اجراي فرايند ثبت نام و سهولت ،براي رفا ه حال عموم و افراد نيازمند به دريافت يارانه خصوصا افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد و آگاهي كامل از ثبت نام افراد تحت پوشش خود و در صورت لزوم راهنمايي و انجام ثبت نام براي اين افراد كه در واقع دريافت كنندگان واقعي يارانه مي باشند.وي اشاره نمود:انصراف از دريافت يارانه امكاني را فراهم آوريم كه اين يارانه در اختيار افراد نيازمندقرار گيردوضمناًدولت براي ارتقاي نظام سلامت ،گسترش بيمه هاي اجتماعي و بهبود فضاي محيط زيست تلاش نمايند.وي افزود:هماهنگي ادارات از جمله توزيع برق جهت جلو گيري از قطعي برق شهرستان ومخابرات نيز آمادگي كامل جهت برقراري ارتباط تلفن واينترنت در سطح شهرستان و رفع مشكلالت موجود در سطح بعضي روستا ها و آمادگي دفاتر اي سي تي و كشيك ادارات براي ثبت نام مردم را داشته باشند .تا فرايند ثبت نام با آرامش خاطر و آسودگي مردم انجام شود.در ادامه هر يك از مديران ادارات نظرات و پيشنهادهايي را در اين زمينه ارائه نمودند.اين جلسه نه مصوبه داشت.


بازگشت