عضویت    ورود
ورود به سایت


حضور فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه سیمین شهر

حضور فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه سیمین شهر

فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه استاد الحاج طایجان آخوند محمدی قره جه حضور یافت.

کد خبر: 4608

با محوریت بررسی وضعیت سیلاب اخیر در منطقه صورت گرفت؛

دیدار رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی با فرماندارگمیشان

دیدار رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی با فرماندارگمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در دیدار با فرماندار گمیشان آخرین وضعیت سیلاب اخیر در سطح منطقه را بررسی کرد.

کد خبر: 4607

به صورت رسمی و پس از حادثه سیل اخیر؛

اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان در سال جدید پس از جریان سیل اخیر به صورت رسمی با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 4606


ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی باید به صورت ویژه انجام شود

ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی باید به صورت ویژه انجام شود

فرماندار گمیشان گفت: ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی در کمترین زمان ممکن و به صورت ویژه انجام شود.

کد خبر: 4605


بازدیدفرماندارازروندخدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی

بازدیدفرماندارازروندخدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان از روند خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی بازدید کرد.

کد خبر: 4604

با حضورفرماندارومدیر کل کتابخانه های عمومی استان؛

مراسم کاروان بهارمهربانی درکتابخانه عمومی مرکزشهرستان برگزار شد

مراسم کاروان بهارمهربانی درکتابخانه عمومی مرکزشهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم بهار کاروانی بهار مهربانی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی مرکز شهرستان با حضور فرماندار گمیشان و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

کد خبر: 4603


حضور فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان

حضور فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان مرکز شهرستان حضور یافت.

کد خبر: 4602

به منظور بررسی روند خدمات رسانی در سیل برای کشاورزان صورت گرفت؛

بازدید فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ به منظور بررسی روند خدمات رسانی به کشاورزان در سیل اخیر، فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کرد.

 

کد خبر: 4601


حضور فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه سیمین شهر

حضور فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه سیمین شهر

فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه استاد الحاج طایجان آخوند محمدی قره جه حضور یافت.

کد خبر: 4608

با محوریت بررسی وضعیت سیلاب اخیر در منطقه صورت گرفت؛

دیدار رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی با فرماندارگمیشان

دیدار رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی با فرماندارگمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در دیدار با فرماندار گمیشان آخرین وضعیت سیلاب اخیر در سطح منطقه را بررسی کرد.

کد خبر: 4607

به صورت رسمی و پس از حادثه سیل اخیر؛

اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان در سال جدید پس از جریان سیل اخیر به صورت رسمی با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 4606


ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی باید به صورت ویژه انجام شود

ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی باید به صورت ویژه انجام شود

فرماندار گمیشان گفت: ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی در کمترین زمان ممکن و به صورت ویژه انجام شود.

کد خبر: 4605


بازدیدفرماندارازروندخدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی

بازدیدفرماندارازروندخدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان از روند خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی بازدید کرد.

کد خبر: 4604

با حضورفرماندارومدیر کل کتابخانه های عمومی استان؛

مراسم کاروان بهارمهربانی درکتابخانه عمومی مرکزشهرستان برگزار شد

مراسم کاروان بهارمهربانی درکتابخانه عمومی مرکزشهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم بهار کاروانی بهار مهربانی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی مرکز شهرستان با حضور فرماندار گمیشان و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

کد خبر: 4603


حضور فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان

حضور فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان مرکز شهرستان حضور یافت.

کد خبر: 4602

به منظور بررسی روند خدمات رسانی در سیل برای کشاورزان صورت گرفت؛

بازدید فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ به منظور بررسی روند خدمات رسانی به کشاورزان در سیل اخیر، فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کرد.

 

کد خبر: 4601


حضور فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه سیمین شهر

حضور فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه سیمین شهر

فرماندار گمیشان در مراسم فارغ التحصیلی طلاب حوزه علمیه استاد الحاج طایجان آخوند محمدی قره جه حضور یافت.

کد خبر: 4608

با محوریت بررسی وضعیت سیلاب اخیر در منطقه صورت گرفت؛

دیدار رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی با فرماندارگمیشان

دیدار رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی با فرماندارگمیشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ رئیس بازرسی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در دیدار با فرماندار گمیشان آخرین وضعیت سیلاب اخیر در سطح منطقه را بررسی کرد.

کد خبر: 4607

به صورت رسمی و پس از حادثه سیل اخیر؛

اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان با مردم شهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ اولین ملاقات عمومی فرماندار گمیشان در سال جدید پس از جریان سیل اخیر به صورت رسمی با مردم شهرستان برگزار شد.

کد خبر: 4606


ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی باید به صورت ویژه انجام شود

ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی باید به صورت ویژه انجام شود

فرماندار گمیشان گفت: ارزیابی خسارات وارده به منازل مسکونی در کمترین زمان ممکن و به صورت ویژه انجام شود.

کد خبر: 4605


بازدیدفرماندارازروندخدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی

بازدیدفرماندارازروندخدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان از روند خدمات رسانی بسیج جامعه پزشکی سازمان بهزیستی بازدید کرد.

کد خبر: 4604

با حضورفرماندارومدیر کل کتابخانه های عمومی استان؛

مراسم کاروان بهارمهربانی درکتابخانه عمومی مرکزشهرستان برگزار شد

مراسم کاروان بهارمهربانی درکتابخانه عمومی مرکزشهرستان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ مراسم بهار کاروانی بهار مهربانی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی مرکز شهرستان با حضور فرماندار گمیشان و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

کد خبر: 4603


حضور فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان

حضور فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ فرماندار گمیشان در مراسم نیمه شعبان مرکز شهرستان حضور یافت.

کد خبر: 4602

به منظور بررسی روند خدمات رسانی در سیل برای کشاورزان صورت گرفت؛

بازدید فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان

بازدید فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛ به منظور بررسی روند خدمات رسانی به کشاورزان در سیل اخیر، فرماندار گمیشان از جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کرد.

 

کد خبر: 4601

حدیث روز

امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.

آرشیو

<    «  اردیبهشت 1398  »    >
شیدسچپج
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

پیوندها

نظر سنجینظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 495
بازدید دیروز: 655
بازدید ماه:2153
بازدید سال:26446
بازدید کل:1489009

ارتباط با فرماندار